Dobrodošli v projekt Wowsa!

Wowsa – What’s on the Web Safe for All Family Members – A family learning Approach to Building Digital Competences Wowsa - Kaj je na spletu varno za vse družinske člane - Pristop učenja v družini k gradnji digitalnih kompetenc

DOMOV

Dobrodošli v projekt WOWSA. Kaj pomeni WOWSA? WOWSA pomeni Kaj je na spletu varno za vse družinske člane. V projektu Wowsa želimo vsem članom družine omogočiti razvoj potrebnih spretnosti za nenehno spreminjajoči se, rastoči digitalni svet.

Zaradi razvoja tehnologije v našem vsakdanjem življenju je pomembno, da se znamo v svojem okolju na razvoj pravilno odzivati. Projekt WOWSA obravnava ravno te odzive v upanju, da bo ljudem, ki vstopijo v digitalno okolje, omogočil premišljeno izbiro in pravilno odločitev.

Projekt WOWSA je namenjen v podporo staršem kot vzgojiteljem otrok in drugih družinskih članov. Z uporabo vaj, tematskih stripov, razlagalnih videoposnetkov, ugank in zvočnih knjig se bodo lahko vsi člani družine seznanili s tem, kaj lahko počenejo na svetovnem spletu in česa ne! Cilj projekta WOWSA je spodbuditi varno uporabo interneta pri otrocih, mladostnikih, starših in odraslih učečih, da bi se v krogu družine učili vsi skupaj.

O PROJEKTU

Med projektom WOWSA bomo sodelujoče organizacije razvile različne izobraževalne vire, ki bodo izdelani tako, da bodo privlačni za uporabo za vse družinske člane ne glede na njihovo starost. Ti viri bodo v pomoč vsem, saj jim bodo pomagali pri iskanju koristi in pasti na spletu. Upamo, da bomo s projektom odpravili t. i. "digitalni razkorak" oziroma odtujenost med posameznimi člani družine. S projektom namreč želimo opolnomočiti vse družinske člane z veščinami digitalne pismenosti, predvsem tistih veščin, ki se povezane s tem, kako si posamezniki razlagajo, uporabljajo in sintetizirajo informacije ter vsebine, ki jih pridobivajo na spletu na tak način, da lahko oblikujejo uravnotežena in informirana mnenja.  

Projekt WOWSA je sestavljen iz paketa različnih učnih gradiv, ki so bila razvita kot podpora družinskemu učenju. Prvič, WOWSA ponuja uvodni program usposabljanja v podporo staršem v njihovi vlogi vzgojiteljev na domu. Ta program zajema vrsto delavnic, ki ponujajo osnovna navodila, ki staršem pomagajo, da se lahko povežejo s svojimi otroci in njihovim življenjem v digitalnem okolju ter podprejo ostale odrasle družinske člane pri pri razvoju njihove digitalne pismenosti. Drugi sklop izobraževalnih gradiv v projektu omogoča staršem, da se spopadejo z digitalnim razkorakom med družinskimi člani, ki že obstaja med njimi. Ta sklop je sestavljen iz šestih modulov, ki obravnavajo digitalno pismenost, medijsko pismenost in pismenost družbenih medijev. 

kids, children, people

Ti programi usposabljanja za starše staršem omogočajo, da izboljšajo svoje znanje o digitalnem svetu, prav tako pa jim pomagajo pri zagotavljanju digitalnih orodij, razvitih v Zbirki orodij za družinsko učenje. Ta Zbirka o družinskem učenju ponuja učna gradiva, primerno tako za odrasle kot otroke. Zbirka vključuje tematske stripe za otroke, stare od osem do 12 let, interaktivne digitalne revije za najstnike in mlajše odrasle od 13 do 20 let ter zvočne knjige za starejše odrasle. Cilj Zbirke je ponuditi učinkovit pristop k učenju v podporo vsem družinskim članom pri izboljšanju njihove digitalne in medijske pismenosti.

WOWSA ponuja tudi program usposabljanja na delovnem mestu, ki zagotavlja, da so izobraževalci odraslih v celoti usposobljeni na področju digitalne pismenosti in lahko uporabljajo izobraževalne vire, razvite v tem projektu. Namen tega programa je izobraževanje odraslih s pomočjo novih pristopov k delu v spletnih okoljih. Skozi celoten projekt WOWSA bodo na voljo treningi in delavnice, s katerimi se bodo starši in vzgojitelji odraslih lahko učili. Moduli, ki se izvajajo v teh programih usposabljanja, so namenjeni zagotavljanju prilagojene podpore za usposabljanje glede na perečo tematiko povezano z digitalno in medijsko pismenostjo. Proti koncu projekta bomo vse družine, ki bodo med projektom sodelovale na lokalni ravni, združili, zato da bodo lahko delile svoje izkušnje in spodbujale druge družine k skupnemu učenju na temo digitalnih in socialnih medijev. Na teh prireditvah - simpozijih o družinskem učenju WOWSA

- bomo predstavili celotno paleto razvitih izobraževalnih gradiv, ob tej priložnosti pa bomo razpravljali tudi o ključnih vprašanjih, kot sta spletna varnost in dobro počutje, ter pomagali družinam, da pristopijo k reševanju teh vprašanj skupaj kot družina.

Učna gradiva

Projekt WOWSA - Kaj je na spletu varno za vse družinske člane - želi spodbujati pristop k družinskemu učenju k gradnji digitalnih kompetenc. Ta celovita medgeneracijska pobuda za družinsko učenje podpira ključno vlogo staršev pri razvoju veščin pismenosti otrok in mladostnikov ter starejših odraslih v družini na področju digitalnih in družbenih medijev. Da bi dosegli te cilje, projektni partnerji ves čas trajanja projekta sodelujejo pri izdelavi naslednjih inovativnih učnih gradiv:

  1. Uvod v pedagogiko za starše

Z učnim programom bo zagotovljeno začetno usposabljanje za starše, saj so ti glavni skrbniki in vzgojitelji v družini. Cilj tega dela projekta je starše poučiti o razumevanju vprašanj, povezanih s spletnim učenjem in uporabo dinamičnih spletnih orodij, tako da se bodo lahko integrirali v digitalno življenje svojih otrok ter svojim staršem in ostalim starejšim odraslim v družini pomagali spoznati nevarnosti in pasti na spletu. Učno gradivo bo namenjeno temu, da bo spodbudilo družino k izboljšanju varnosti na spletu, pri tem pa se bo spopadlo z digitalno ločnico, ki obstaja med različnimi generacijami znotraj družine.
Na voljo v angleščini od decembra 2021.

        2. Učni načrt digitalne pismenosti za starše
Ta del učnega načrta je namenjen kot usposabljanje v podporo staršem, da prevzamejo vlogo vzgojiteljev v družini in v njej obravnavajo temo spletne varnosti. Ta del programa je namenjen za izobraževanje staršev, da bi se ti zavedali informacijskega šuma in sodobne propagande; prav tako je njegov namen obravnavanje privilegijev in raznolikosti v medijih in pridobitev znanja na temo kako se spoprijeti z odgovornostjo družbenih medijev. Ta učni program staršem omogoča razvoj lastne digitalne in medijske pismenosti za podporo mlajšim in starejšim članom družine. Vsebina učnega načrta digitalne pismenosti za starše je sestavljena iz šestih modulov in obravnava tri teme: digitalna pismenost, medijska pismenost in pismenost družbenih medijev.

       3. Orodja za družinsko učenje - stripi, interaktivne revije in zvočne knjige

 Ta nabor orodij za družino predstavlja učno gradivo za družinske člane, ki je razdeljeno glede na starostno strukturo članov družine:

  • Risankam podobni stripi, ki so namenjeni za otroke med osem in 12 leti, spodbujajo varno uporabo spleta. S njihovo pomočjo otroci prepoznavajo nevarnosti na spletu in v njih najdejo možne rešitve za boj proti spletnim grožnjam.
  • Videoposnetki s pojasnili, viri za samopomoč, igre in uganke so predstavljeni v interaktivni digitalni reviji za najstnike in mladostnike, stare od 13 do 20 let.
  • Nabor zvočnih knjig za starejše odrasle učence in stare starše, v katerih so poudarjena posebna tveganja in pasti, s katerimi se starejši odrasli lahko srečujejo v spletu.

Cilj orodij za družinsko učenje je zagotoviti vire, ki so naklonjeni različnim starostnim skupinam. Njihov namen pa je izobraževanje in obveščanje uporabnikov o grožnjah, s katerimi se soočajo v digitalnem svetu.

Na voljo v angleščini od novembra 2021.

        4. Program usposabljanja za vzgojitelje odraslih

Cilj programa usposabljanja je informirati vzgojitelje odraslih o projektu WOWSA in zagotoviti, da so sposobni krmariti med ponujenimi izobraževalnimi viri projekta WOWSA in izkoristiti ves njihov potencial. Program je posebej zasnovan za vzgojitelje odraslih, ki so "v službi", kar pomeni, da že delajo v skupnosti kot vzgojitelji za odrasle. Z uporabo tega programa bomo gradili na že obstoječem strokovnem znanju in izkušnjah vzgojiteljev za odrasle in jim omogočili večjo usposobljenost za izvajanje projektov na področju učenja v družini na lokalni ravni, hkrati pa bo program družinam ponudil usposabljanja na temo digitalne in socialne medijske pismenosti. Program usposabljanja v projektu uvaja osnovna načela digitalne, medijske in družbene pismenosti za seznanjanje vzgojiteljev z novimi pristopi, ki so potrebni za učinkovito uporabo in vključevanje novih virov v vsakdanje dejavnosti. S pomočjo programa usposabljanja na delovnem mestu bomo vzgojitelje za odrasle naučili, kako ustvarjati lastna izobraževalna gradiva, kajti različne spletne platforme se še vedno razvijajo. Program je sestavljen iz delavnic in priročnika za poučevanje vzgojiteljev, ki jim bosta pomagala pri razvoju njihovega lastnega produkta, to je stripa in zvočnih knjig za mlajše in starejše učene. Program strokovnega usposabljanja bo na spletu na voljo kot priročnik v obliki PDF, ki ga bodo uporabniki lahko natisnili ali pa uporabili kar na spletu.

PARTNERJI

Projekt Wowsa je bil sofinanciran s strani programa Erasmus+. Projekt se je začel septembra 2020 in bo potekal do avgusta 2022. V projektu sodelujejo organizacije iz Avstrije, Cipra, Češke republike, Francije, Irske, Portugalske in Slovenije.

Coordinating Partner: InterAktion - Verein für ein interkulturelles Zusammenleben

Avstrija

InterAktion je avstrijska organizacija, ki deluje na področju človekovih pravic, trajnostnega razvoja, vključevanja mladih iz priseljenskih družin in beguncev ter z neformalnimi izobraževalnimi metodami spodbuja medkulturni dialog med ljudmi iz različnih okolij in kultur. Cilj te organizacije je zagovarjati razvoj in vključevanje marginaliziranih skupin in ogroženih mladih v družbo. InterAktion pomaga spodbujati in ustvarjati integrirane skupnosti, ki posameznike samozavestno spodbujajo, da se bolje zavedajo svojih kompetenc in potenciala.

Rebenburggasse 5, 8793 Trofaiach. 

office@interaktion.org


Responsible project manager: 

Katja Lenic Salamun 

katja.salamun@interaktion.org 

+436644309278InterAktion

 

Verein für ein interkulturelles Zusammenleben – Austria 

office@interaktion.org

CSI – Center za socialne inovacije d.o.o.

Ciper

CSI je ciprska organizacija za raziskave in razvoj, ki želi s spodbujanjem socialnih inovacij doprinesti k pozitivnim spremembam v lokalnem, nacionalnem, regionalnem in globalnem kontekstu. Organizacija se osredotoča na prepoznavanje potreb družbe in ponuja rešitve za trajnostni razvoj. CSI spodbuja vključujoče institucije k prispevanju za nadaljnji razvoj in uveljavitev sprememb v družbi. CSI spodbuja izobraževanje, e-učenje, socialno podjetništvo in upravljanje projektov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja in trga dela.

DRPDNM – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Slovenia

DRPDNM je nevladna in humanitarna organizacija s sedežem v Sloveniji. Njihova strokovna področja so socialno varstvo, mladina in kultura. Temeljne vrednote DRPDNM je spodbujanje solidarnosti, strpnosti, voluntarizma, aktivnega življenja, čistega okolja, ozaveščenosti državljanov in sodelovanja k bolj vključujoči družbi. Organizacija sodeluje z različnimi skupnostmi in jih podpira pri izražanju njihove kulturne identitete, zavzema se za socialno integracijo in za enakost vseh ljudi. DRPDNM s svojimi projekti deluje tako na lokalni, nacionalni kot evropski ravni in na vseh omenjenih ravneh spodbuja informiranje, izobraževanje in spodbujanje prostovoljnega dela.

REINTEGRA

Češka republika

Reintegra je češka organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1999. Njen cilj je vzpostavitev regionalno vodilno tržišče, s pomočjo katerega bi se posamezniki znova vključili v družbo in na trg dela. Reintegra se osredotoča na manjšinske družbene skupine za zagotavljanje storitev, ki učinkovito podpirajo zaposlovanje skupnosti z manj priložnostmi. Organizacija prek svojih izobraževalnih tečajev in z individualno podporo poudarja pomen socialne vključenosti in enakih možnosti. Reintegra se osredotoča na poklicno usmerjanje, vseživljenjsko učenje, izobraževalne metode, e-učenje in integracijo, zato da posameznike pripravi na poklicno življenje in popolno vključenost v družbo.

The Rural Hub

Irska

Rural Hub je irsko združenje, ustanovljeno leta 2012, ki ponuja posebne programe usposabljanja za podporo in pomoč članom skupnosti z manj priložnostmi. Rural Hub se osredotoča na spodbujanje socialne vključenosti in ponuja rešitve, ki spodbujajo vključevanje priseljenskih skupin. Poleg tega so specializirani za izobraževanje, e-učenje, produkcijo medijev, razvoj, raziskave in strateško načrtovanje. Cilj Rural Huba je podpreti večjo vključenost skupnosti in večjo socialno vključenost s poudarkom na rastočih izoliranih skupnostih. Z delom na nacionalnih projektih in projektih, ki jih financira EU, je to združenje podprlo lokalne mladinske skupine, priseljenske skupnosti, starejše odrasle in posameznike, ki niso bili vključeni v izobraževanje, da bi se ponovno vključili v izobraževanje pri različnih ponudnikih storitev in tudi v splošno izobraževanje. Rural Hub ponuja vrsto raznolikih programov v podporo naslednji generaciji ustvarjalnih posameznikov za izgradnjo in ohranjanje uspešne kariere.

Proportional Message – Associação

Portugalska

Proportional Message - Associação je združenje, ki, z razvijanjem izobraževalnih gradiv, nudi podporo ljudem. Cilj organizacije je uresničiti človeški potencial z ustvarjanjem izobraževalnih okolij, ki razvijajo socialna, čustvena in kognitivna področja. Njihove ciljne skupine so marginalizirane skupnosti, starejši ljudje, mladostniki, odrasli, družine in invalidi. Proportional Message se aktivno bori proti svetovnim izzivom, kot so revščina, socialna in delovna neenakost, izobraževanje, okolje, mir in pravičnost, tako da ozavešča prebivalstvo in uveljavlja spremembe na teh področjih. Proportional Message se zavezuje, da bo na neformalni način spodbujalo področje izobraževanja z namenom spodbujati socialno-izobraževalne projekte za posameznike.

Solution

Francija

Cilja organizacije Solution sta solidarnost in vključenost vseh z namenom spodbujanja socialne vključenosti med mlajšimi odraslimi tako, da jim organizacija predlaga več različnih dejavnosti, ki omogočajo spodbujanje medsebojnega sprejemanja, spodbujanje človeških interesov s ponudbo medsektorskih dejavnosti, oblikovanjem izobraževalnih programov za spodbujanje odprtosti do drugačnosti in krepitev dinamike med generacijami.

Solution deluje v večkulturnem in družbeno zapletenem okolju: na vzhodu Pariza je več kot 70 različnih etničnih skupnosti, katerih pripadniki, predvsem mlajši odrasli, se lahko soočajo z ekonomskimi težavami,
pa tudi s socialno in delovno izključenostjo. Takšne skupine so pogosto izključene iz dodatnih ponudb, namenjenih izobraževanju, s katerimi bi lahko pridobili nove veščine, ki bi jim omogočile boljšo integracijo v družbo. Poslanstvo organizacije Solution je tem ljudem predlagati neformalne izobraževalne dejavnosti, ki združujejo različne skupine in na ta način spodbujajo medkulturni in medgeneracijski dialog, hkrati pa spodbujajo pridobivanje mehkih in trdih veščin, koristnih za poklicne in družbene namene.

Na evropski ravni je cilj organizacije povečati število izmenjav in partnerstev s pristojnimi organizacijami, strokovnjaki na področju izobraževanja mladih. Tako bi mladim z manj priložnostmi omogočili možnost sodelovanja na mednarodnih izobraževalnih delavnicah v okviru programa Erasmus+. Na ta način bi mladi pridobili veščine, ki so koristne za njihovo socialno in delovno vključevanje, hkrati pa bi lahko svoje ideje izmenjali z mladimi iz drugih držav.

S sodelovanjem v projektu WOWSA želi Solution svojim učiteljem zagotoviti nova znanja in nove vire ciljnim skupinam, ki bi staršem omogočili razvoj lastne digitalne in medijske pismenosti ter spodbujali najmlajše in najstarejše člane družine k digitalni varnosti.

Zadnje novičke

NOVIČNIK 1

NOVIČNIK 2

NOVIČNIK 3

NOVIČNIK 4

Sodelujte!

Če se želite vključiti v naš projekt in ga podpreti, nas poiščite in spremljajte na Facebooku:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

sl_SISlovenian