Καλωσόρισες στο WOWSA!

WOWSA – Τι Είναι Ασφαλές στο Διαδίκτυο για Όλη την Οικογένεια – Μια Οικογενειακή Προσέγγιση για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

Αρχική

Καλωσόρισες στο πρόγραμμα WOWSA. Τι σημαίνει WOWSA? WOWSA σημαίνει ‘Τι Είναι Aσφαλές στο Διαδίκτυο για Όλη την Οικογένεια.’ Μέσω του προγράμματος WOWSA, έχουμε στόχο να στηρίξουμε όλα τα μέλη της οικογένειας να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντεπεξέλθουν στον ψηφιακό κόσμο που συνεχώς αλλάζει και μεγαλώνει.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας να είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως να ανταποκρινόμαστε και να αντιδρούμε στην υπερσυνδεδεμένη κοινωνία μας. Το WOWSA αυτό ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει αφού έχει στόχο να υποστηρίξει άτομα να κάνουν επιλογές και να παίρνουν αποφάσεις στο ψηφιακό περιβάλλον οι οποίες να βασίζονται στη γνώση.

Το πρόγραμμα WOWSA παρέχει τη γνώση για να υποστηρίξει τους γονείς σε ρόλο εκπαιδευτή για τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας. Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, θεματικά κόμικς, περιγραφικά βίντεο, παζλ και ηχητικά βιβλία, όλα τα μέλη της οικογένειας θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τα ‘Ναι’ και τα ‘Όχι’ του διαδικτύου.

Σχετικά

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος WOWSA - οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα αναπτύξουν ένα εύρος εκπαιδευτικών πηγών που θα είναι ελκυστικές για όλες τις διαφορετικές ηλικίες των ατόμων σε μια οικογένεια, με στόχο να τους καθοδηγήσει γύρω από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτύου. Στόχος είναι να μειώσουμε το «ψηφιακό χάσμα» και την αποσύνδεση που υπάρχει στην σημερινή μοντέρνα οικογένεια. Για να το πετύχουμε αυτό, το WOWSA επιδιώκει να ενδυναμώσει τα μέλη της οικογένειας με τις ψηφιακές ικανότητες που θα έχουν στο επίκεντρό τους την ερμηνεία, εφαρμογή και σύνθεση πληροφοριών και περιεχομένων που είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο, με στόχο να δημιουργήσουν ισορροπημένες και ενημερωμένες απόψεις.  

To WOWSA αποτελείται από ένα πακέτο με διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τη διαδικασία της οικογενειακής εκμάθησης. Αρχικά, το WOWSA παρέχει ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την στήριξη των γονέων στο ρόλο τους ως εκπαιδευτές στο σπίτι. Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων που προσφέρουν βασικές οδηγίες για να βοηθήσουν τους γονείς να ενσωματωθούν στις ψηφιακές ζωές των παιδιών τους, καθώς και να στηρίξουν τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας να αναπτύξουν τη δική τους ψηφιακή παιδεία. Η δεύτερη δέσμη εκπαιδευτικού υλικού του WOWSA επικεντρώνεται στην επιβοήθηση των γονέων να αντιμετωπίσουν το υπάρχον «οικογενειακό ψηφιακό φάσμα». 

kids, children, people

Εμπεριέχει έξι μαθήματα στο θέμα του ψηφιακού γραμματισμού, των μέσων ενημέρωσης και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς τους βοηθούν να βελτιώσουν τη δική τους γνώση γύρω από τον ψηφιακό κόσμο, καθώς τους στηρίζει να διδάξουν τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στην Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη. Η Οικογενιακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη παρέχει εκπαιδευτικό υλικό σχεδιαζόμενο για διαφορετικές ηλικίες με το οποίο τα μέλη της οικογένειας μπορούν να ασχοληθούν και να μάθουν από αυτό. Συμπεριλαμβάνει θεματικά κόμικς για παιδιά από 8 μέχρι 12 ετών, διαδραστικά, ψηφιακά περιοδικά για εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 μέχρι 20 ετών, και ηχητικά βιβλία για άτομα της τρίτης ηλικίας. Η Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη έχει στόχο να προσφέρει μια αποτελεσματική μαθησιακή προσέγγιση για να υποστηρίξει όλα τα μέλη της οικογένειας στον εμπλουτισμό της ψηφιακής τους παιδείας και της γνώσης τους για τα μέσα ενημέρωσης.

Το WOWSA προσφέρει επίσης ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για να διασφαλίσει ότι οι ενήλικες εκπαιδευτές είναι άρτια εξοπλισμένοι στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού και μπορούν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Το WOWSA έχει στόχο να εξοικειώσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων με καινούργιες προσεγγίσεις για να δουλέψουν σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γονείς και εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να μάθουν μέσα από εισαγωγικά εργαστήρια. Οι διδακτικές ενότητες που παραδίδονται σε αυτά τα εκπαιδευτικά εργαστήρια έχουν στόχο να παρέχουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε καίρια θέματα ψηφιακής παιδείας και γνώσεων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς το τέλος του προγράμματος, θα φέρουμε κοντά οικογένειες σε τοπικό επίπεδο που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα με στόχο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ενθαρρύνουν άλλες οικογένειες να ενημερωθούν από κοινού για τα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα. Σε αυτές τις εκδηλώσεις – τα Οικογενειακά Συμπόσια του WOWSA

θα παρουσιάσουμε το εύρος του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύξαμε, και θα αξιοποιήσουμε επίσης αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουμε καίρια ζητήματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο και η ευημερία, υποστηρίζοντας τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα από κοινού.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το πρόγραμμα WOWSA - Τι Είναι Ασφαλές στο Διαδίκτυο για Όλη την Οικογένεια - στοχεύει στην προώθηση μιας οικογενειακής προσέγγισης για την οικοδόμηση ψηφιακών ικανοτήτων. Αυτή η ολοκληρωμένη, πρωτοβουλία οικογενειακής εκμάθησης μεταξύ γενεών υποστηρίζει τον βασικό ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των ηλικιωμένων στην οικογένεια στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι εταίροι του WOWSA συνεργάζονται καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου για την παραγωγή του ακόλουθου, καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού:

  1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για τους Γονείς

Αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης θα παρέχει εισαγωγική εκπαίδευση στους γονείς καθώς είναι οι κύριοι φροντιστές και εκπαιδευτικοί μέσα στην οικογένεια. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην εκπαίδευση των γονέων στην κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση και τη χρήση δυναμικών διαδικτυακών εργαλείων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην ψηφιακή ζωή των παιδιών τους και να υποστηρίξουν τους γονείς και τους ηλικιωμένους στις οικογένειές τους να μάθουν για τους κινδύνους και τις παγίδες του διαδικτύου. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό ενθαρρύνει την διαδικτυακή ασφάλεια και αντιμετωπίζει το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών γενεών της οικογένειας.
Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά τον Δεκέμβριο του 2021.

        2. Πρόγραμμα Μαθημάτων Ψηφιακού Γραμματισμού για τους Γονείς
Αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να υποστηρίξει τους γονείς να αναλάβουν το ρόλο των εκπαιδευτικών στην οικογένειά τους για την αντιμετώπιση του θέματος της διαδικτυακής ασφάλειας. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς να είναι ενήμεροι για την αταξία του συστήματος πληροφοριών, τη σύγχρονη προπαγάνδα, το προνόμιο και την ποικιλομορφία στα μέσα ενημέρωσης και την υπεύθυνη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές γνώσεις και τη γνώση τους για τα μέσα ενημέρωσης για να υποστηρίξουν τα νεαρά και μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς τους. Το περιεχόμενο αυτού του προγράμματος αποτελείται από έξι ενότητες και ασχολείται με τα τρία εξής θέματα: ψηφιακός γραμματισμός, γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και γραμματισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

       3. Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη - Κόμικς, Διαδραστικά Περιοδικά και Ηχητικά Βιβλία

 Αυτή η Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη παρουσιάζει εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για μέλη της οικογένειας διαφορετικών ηλικιακών ομάδων:

  • Kόμικς που ενθαρρύνουν τις ασφαλείς διαδικτυακές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Τα κόμικς που μοιάζουν με κινούμενα σχέδια αναγνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου και προσφέρουν λύσεις για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απειλών.
  • Βίντεο επεξήγησης, υλικό αυτοβοήθειας, παιχνίδια και παζλ παρουσιάζονται μέσω ενός διαδραστικού ψηφιακού περιοδικού για εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 13-20.
  • Μια σειρά από ηχητικά βιβλία για ηλικιωμένους που τονίζουν συγκεκριμένους κινδύνους και παγίδες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο διαδίκτυο.

Ο στόχος αυτού του πακέτου οικογενειακής μάθησης είναι να παρέχει υλικό που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες προκειμένου να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει για τις απειλές που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο.

Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικα τον Νοέμβριο του 2021.

        4. Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών ενηλίκων σχετικά με το έργο WOWSA, διασφαλίζοντας ότι είναι σε θέση να πλοηγηθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει το WOWSA. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι «εν υπηρεσία», πράγμα που σημαίνει ότι εργάζονται ήδη στην κοινότητα ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Επομένως, αυτό το πρόγραμμα θα βασιστεί στην υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία των εκπαιδευτών ενηλίκων και θα τους δώσει την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να παραδώσουν προγράμματα οικογενειακής μάθησης τοπικά, καθώς και να εκπαιδεύσουν οικογένειες σχετικά με τον γραμματισμό στα ψηφιακά και κοινωνικά μέσα. Αυτό το πρόγραμμα εισάγει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης στα ψηφιακά, κοινωνικά και ενημερωτικά μέσα για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών ενηλίκων με τις νέες προσεγγίσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση και ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών αυτών πόρων στην καθημερινότητα. Αυτό το ενδοϋπηρεσιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκει στους εκπαιδευτικούς ενηλίκων πώς να παράξουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό καθώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Αποτελείται από εργαστήρια και ένα εγχειρίδιο για να διδάξει στους εκπαιδευτικούς πώς να αναπτύξουν το δικό τους Βιβλίο Κόμικς και Ήχου για νέους και ηλικιωμένους εκπαιδευόμενους, αντίστοιχα. Το εν υπηρεσία εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά ως εγχειρίδιο σε μορφή PDF για εκτύπωση και ως διαδραστικό βιβλίο για διαδικτυακή χρήση.

Εταίροι

Το WOWSA χρηματοδοτήθηκε με την στήριξη του προγράμματος Erasmus+. Το WOWSA ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022. Το WOWSA παραδίδεται από ομάδες επτά οργανώσεων από την Αυστρία, την Κύπρο, την Τσεχια, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

Coordinating Partner: InterAktion - Verein für ein interkulturelles Zusammenleben

Αυστρία

H ΙnterAktion είναι μια Αυστριακή οργάνωση που επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων, και ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κουλτούρες και βιώματα μέσω άτυπων εκπαιδευτικών μεθόδων. Αυτή η οργάνωση στοχεύει την ανάδειξη της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων ομάδων και νέων που βρίσκονται σε ρίσκο μέσα στην κοινωνία. H InterAktion βοηθά στην προώθηση και δημιουργία ενοποιημένων κοινοτήτων που ενσταλάζουν αυτοπεποίθηση στα άτομα να είναι πιο ενήμερα για τις δυνατότητες και δεξιότητές τους.

Rebenburggasse 5, 8793 Trofaiach. 

office@interaktion.org


Responsible project manager: 

Katja Lenic Salamun 

katja.salamun@interaktion.org 

+436644309278InterAktion

 

Verein für ein interkulturelles Zusammenleben – Austria 

office@interaktion.org

CSI – Kέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας Λτδ

Κύπρος

Το CSI είναι μία Κυπριακή οργάνωση Έρευνας & Ανάπτυξης που έχει στόχο να ενθαρρύνει την κοινωνική καινοτομία και να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η οργάνωση επικεντρώνεται στην ανίχνευση κοινωνικών αναγκών και παρέχει λύσεις που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. To CSI προωθεί ιδρύματα χωρίς αποκλεισμό που συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και θεσπίζουν αλλαγές μέσα στην κοινωνία. Το CSI προωθεί την εκπαίδευση, την διαδικτυακή εκμάθηση, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση προγραμμάτων στους τομείς της εργασίας και της Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ).

DRPDNM – (Οργάνωση για την Ανάπτυξη της Εθελοντικής Εργασίας Novo Mesto)
Σλοβενία

Η DRPDNM είναι μια μη κυνερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με βάση τη Σλοβενία. Εξειδικεύεται στην κοινωνική φροντίδα, τη νεολαία και την κουλτούρα. Οι κεντρικές αξίες της DRPDNM προωθούν τις αρχές της αλληλεγγύης, της ανεχτικότητας, του εθελοντισμού, την ενεργή ζωή, το καθαρό περιβάλλον, την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών με στόχο να δημιουργήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή η οργάνωση δουλεύει και στηρίζει διαφορετικές κοινότητες με σκοπό να προωθήσει την πολιτισμική ταυτότητα, την κοινωνική ενσωμάτωση και την ισότητα. Η DRPDNM εργάζεται σε προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει και να προωθήσει την εθελοντική εργασία.

REINTEGRA

Τσεχία

Η Reintegra είναι μία Τσέχικη οργάνωση που ιδρύθηκε το 1999. Ο στόχος της είναι να δημιουργήσει μία περιφερειακή και πρωτοπόρο αγορά έτσι ώστε να επανεντάξει άτομα στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η Reintegra εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών σε ομάδες μεταναστών και μή προνομιούχους, υποστηρίζοντάς τους στην εξεύρεση εργασίας. H δράση του οργανισμού στηρίζει την σημαντικότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένη στήριξη. Η Reintegra επικεντρώνεται στην καθοδήγηση επαγγελματικής αποκατάστασης, τη δια βίου μάθηση, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, την ηλεκτρονική εκμάθηση και τρόπους ενσωμάτωσης για να προετοιμάσουν τα άτομα αυτά για την επαγγελματική τους καριέρα και την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία.

The Rural Hub

Ιρλανδία

H Rural Hub είναι μία Ιρλανδική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2012 και εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο να στηρίξει και να βοηθήσει άτομα που προέρχονται από μή προνομιούχες ομάδες. Η Rural Hub ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη και προσφέρει λύσεις που προωθούν την ενσωμάτωση κοινοτήτων μεταναστών. Παράλληλα, ασχολούνται με την εκπαίδευση, την ηλεκτρονική εκμάθηση, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, την ανάπτυξη, την έρευνα και τον στρατηγικό σχεδιασμό. H Rural Hub έχει στόχο να υποστηρίξει την εμπλοκή στα κοινοτικά κοινά και να εμπλουτίσει την κοινωνική ένταξη εστιάζοντας στην ανάπτυξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Δουλεύοντας σε εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αυτή η οργάνωση έχει στηρίξει την τοπική νεολαία, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απείχαν από την εκπαίδευση και πέτυχε να τους φέρει σε επαφή με παρόχους υπηρεσιών και το κανονικό σύστημα εκπαίδευσης.

Proportional Message – Associação

Πορτογαλία

Proportional Message - Associação είναι ένας οργανισμός που παρέχει υποστήριξη σε άτομα μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Στόχος του είναι η μεγιστοποίηση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών πλαισίων που αναπτύσσουν κοινωνικές, συναισθηματικές και νοητικές πτυχές. Οι ομάδες στόχου της οργάνωσης είναι περιθωριοποιημένες κοινότητες, ηλικιωμένα άτομα, ενήλικες, έφηβοι, οικογένειες καθώς και άτομα με αναπηρίες. To Proportional Message δρα για την ενεργή αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η φτώχεια, οι κοινωνικές και ταξικές ανισότητες, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η ειρήνη και η δικαιοσύνη μέσω της ενημέρωσης και της νομοθετημένης αλλαγής. To Proportional Message δεσμεύεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσω μη τυπικών μεθόδων με στόχο την προώθηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα.

Solution

Γαλλία

Ο στόχος της οργάνωσης Solution: Αλληλεγγύη και Ένταξη για την ενδυνάμωση της κοινωνικής ευκαιρίες νέων μέσα από εισηγήσεις δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν την καλλιέργεια αμοιβαίας αποδοχής, την διέγερση των ενδιαφερόντων μέσα από πολυεπίπεδες δραστηριότητες και τον σχεδιάσμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες και ενδυμώνουν τις κοινωνικές ευκαιρίες μεταξύ γενεών.

Η Solution είναι ενεργή σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά σύνθετο περιβάλλον: στο ανατολικό Παρίσι υπάρχουν περισσότερες από 70 εθνοτικές κοινότητες στις οποίες οι νεαροί ενήλικες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Τέτοιες ομάδες συχνά αποκλείονται από επιπλέον σχολικές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες βοηθώντας τους στην καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία. Η αποστολή της Solution είναι η εισήγηση δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης που φέρνουν κοντά διαφορετικές ομάδες, και ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γενεών, ενώ παράλληλα προωθούν την εκμάθηση διαπροσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Solution στοχεύει στη συνεργασία με ικανές οργανώσεις στον τομέα της νεανικής εκπαίδευσης για να προσφέρει στους νέους με λιγοστές ευκαιρίρες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά εργαστήρια στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Μέσω των διεθνών εργαστηρίων οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν καινούργιες δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία στην κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη και να αναλλάξουν ιδέες με άτομα από άλλες χώρες.

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα WOWSA, η Solution έχει στόχο να παρέχει νέες ικανότητες στους εκπαιδευτές της και ευκαιρίες στους συμμετέχοντες που θα ενθαρρύνουν τους γονείς να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά τον ψηφιακό κόσμο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και να αναπτύξουν τα νεότερα και μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας να πράξουν το ίδιο για να καλλιεργήσουν την ψηφιακή τους ασφάλεια.

Τελευταία νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1

NEWSLETTER 2

NEWSLETTER 3

NEWSLETTER 4

Μάθε Περισσότερα!

Για να υποστηρίξεις και να ενημερώνεσαι για το πρόγραμμα, ακολούθησε τη σελίδα του WOWSA στο Facebook:

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

elGreek